شرح

اطلاعات کلی درخصوص مسائل حقوقی خرید و فروش املاک با عنایت به آنکه این سامانه درارتباط با ملک ومسکن می باشد. عمده مسائل حقوقی که موردنیاز شما عزیزان می باشد مطالبی است که در زمـان عقد قـرارداد و امضاء ذیـل هـرگـونه مبایعه نامه، سند، قرارداد مشارکت، اجاره نامه و ... لازم است رعایت گردد و شما کاربران عزیز میبایستی از آن مطلع باشید. لذا در این بخش رئوس مطالبی که مورد نیاز میباشد به اختصار تشریح میگردد. نکته مهم: درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتباراست. الف - نام و هویت متعاملین: درهرقراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و... میبایستی بطوردقیق مشخص و قید گردد. ب - مورد معامله: درتمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده بنحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند. ج - مدت مورد معامله: درکلیه قراردادها مدت انجام معامله حتما می بایستی روشن و واضح قید شود. تا درصورتی که مدت قرارداد به اتمام برسد و طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، بر اساس دیگربندها عمل گردد، یا تصمیمات دیگری مطابق توافقات متعاملین انجام پذیرد. د - قیمت مورد معامله: ازارکان مهم هرقرارداد قیمت مورد معامله می باشد، بطوریکه در صورت عدم درج قیمت مورد معامله در هرقراردادی بالاخص مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد خرید و فروش هرنوع کالایی، آن سند از یکی ازمهمترین اصول لازمه برخوردار نمیباشد. مواردیکه در فوق توضیح داده شد اصول وارکان تنظیم هر سند برای خرید و فروش و نقل وانتقـال می باشد، حال آنکه موارد بسیاردیگری نیز وجود دارد که میبایستی رعایت و در سند قید گردد از جمله تاریخ انشاء یا امضاء هر سند ،ملحقات و متعلقات دیگرمورد معامله مانند شماره های پرونده قبوض برق، آب، تلفن، گاز که دلیل بر وجود این متعلقات بهمراه مورد معامله می باشد، ذکر مواردی مانند انباری، پارکینگ اختصاصی (در صورت موجود بودن)، قید میزان پیش پرداخت، نوع وترم های پرداخت ثمن مورد معامله وهرنوع توافقات و شروط دیگری که درانجام معامله اثرگذار بوده و معمولا در بخشی از سند تحت عنوان ملاحظات مکتوب می گردد. از موارد دیگری که درزمان عقدهرقرارداد یا بیع و یا تنظیم اسناد اجاره و... میبایستی مورد لحاظ قرار گیرد، حصول اطمینان از موارد ذیل می باشد: مورد معامله مستحق الغیر نباشد: بدان معنا که، آنچه به معـرض معامله قرارداده شده بدون معارض باشد و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، مالکیتی از هیچ نوع در آن نداشته باشند. مانند آنکه در پاره ای موارد سند مالکیت در دست اشخاص می باشد ولی درنهادهای دیگری مانند اداره اوقاف سوابقی از وقف موضوع مورد نظر موجود می باشد، یا درمواردی که در سند مالکیت قید گردیده "تمامی ششدانگ عرصه ملک به مساحت ..." میبایستی اطمینان حاصل نمود برای اعیانی همان ملک مالکیت جداگانه ای وجود نداشته باشد و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره متصرف دیگری غیر از فروشنده، یا موجر مورد را در تصرف نداشته باشد. همینطور دقت شود مورد معامله در توثیق هیچ نهادی اعم از بانکها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد هویت مورد معامله دقیقا شناسایی گردد: بدان معنا که اگر مورد معامله و اسناد ذیربط به رویت متعامل رسید دقت شود آنچه دیده شده همان است که در پایان معامله در ید متعامل قرار خواهد گرفت (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق گردد، پلاک ثبتی مندرج درسند متعلق به همان ملک رویت شده است یا خیر) وضعیت و توان مالک برای انجام معامله را به دقت بررسی نمائید: منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، عدم زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک جهت تصمیم گیری می باشد. در اکثر معاملاتی که یک مالک بهمراه تعداد کثیری از اقوام و دوستان خود در جلسات اولیه شرکت می نماید و افراد غیرمسئول در امــور ذیربط مداخله می نمایند، پایان خوشی برای ان متصور نمیباشد. منظوراز تـوان مالک، امکان انجام معامله توسط وی می باشد، (توصیه می گردد، عـدم ممنوعـیت معاملاتی مالک توسط ارگانهای دولتی احراز گردد سپس اقدامات بعدی صورت پذیرد) موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که ذکر آنها دراینجا امکان پذیر نمی باشد، لیکن کارشناسان این موسسه آمادگی دارند درهر زمان شما را یاری نمایند. www.2day2.net
تاسیس شرکت در ترکیه در حوزه تجارت چه کارآیی برای شما خواهد داشت؟ در شرایط ویژه امروز، تجار ایرانی با ثبت شرکت در ترکیه قادر خواهند بود تا آن بخش از تجارت خود با دیگر کشورها را که قادر به انجام آن نیستند، از طریق این شرکت ها انجام دهند. با ثبت شرکت شما قادر خواهید بود کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف خریداری نموده و پس از رسیدن محموله به گمرکات ترکیه آن را به ایران ارسال نموده و یا وارد ترکیه نمایید. توجه داشته باشید که به دلیل شرایط موجود، شرکت شما در ترکیه فعلا نمیتواند از طریق گشایش ال سی برای شرکت فروشنده، اقدام به خرید نماید. یعنی خرید شما یا به صورت نقد، یا نسیه و به هر حال نه از طریق گشایش ال سی انجام خواهد شد. همچنین اگر قصد صادر کردن کالای خود را به ترکیه دارید تاسیس شرکت به شما این امکان را خواهد داد تا کالایتان را نه بنام فردی دیگر (که نمی دانید چقدر می توانید به وی اطمینان نمایید) بلکه بنام شرکت خودتان ارسال نمایید. از سوی دیگر با ثبت شرکت در ترکیه شما خواهید توانست که در داخل ترکیه فعالیت تجاری و تولیدی (بر حسب موضوع شرکت و مفاد مندرج در اساسنامه) انجام دهید. اصولا اتباع خارجی برای انجام هر گونه فعالیت تجاری در ترکیه (حتی باز کردن یک سوپر مارکت و یا یک رستوران) نیاز به تاسیس یک شرکت دارند. انواع شرکت در ترکیه انواع شرکت در ترکیه اندکی متفاوت از ایران است. در ترکیه انواعی از شرکت وجود دارند که تابع قانون تجارت این کشور نبوده و فاقد شخصییت حقوقی اند که این نوع از شرکت ها اساسا موضوع این نوشتار نیستند. ولی انواع شرکت هایی که تابع قانون تجارت ترکیه اند کم و بیش همانند انواع آن در ایران می باشند. بنظر میرسد که شرکت نسبی به عنوان نوعی شرکت ، مخصوص ایران است زیرا در ترکیه نیز همانند کشورهای اروپایی این نوع شرکت وجود ندارد. از آنجا که معمولا 90 درصد شرکت هایی که ایرانیان در ترکیه تاسیس می نمایند شرکت هایی با مسئولیت محدود می باشند لذا در اینجا بدون شرح جزییات ، فقط اشاره ای اجمالی به ویژگی های انواع رایج شرکت ها می نماییم. شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه حداقل با دو و حداکثر با 50 شریک قابل ثبت است ( البته طبق قانون جدید شرکت با مسئولیت محدود حتی با یک سهامدار نیز قابل ثبت است ) و مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهیهای شرکت محدود به مبلغ سرمایهگذاری شده در شرکت می باشد. به زبان سادهتر در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشد تنها سرمایه سهامداران از بین می رود و طلبکاران نمیتوانند باقیمانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند. حد اقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 5000 لیره ترک میباشد و هر نوع تغییر و انتقال سهم الشرکه شرکا باید در دفتر خانه رسمی انجام شود. شرکت سهامی (خاص- عام): تاسیس این نوع شرکت نیازمند حداقل 5 شخص حقیقی و یا حقوقی است. شرکا در قبال دیون و قروض شرکت به اندازه سهم اشان مسئولند. در شرکت ها ی سهامی سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. بر اساس قانون تجارت ترکیه جلسات مجمع عمومی باید با حضور نمایندگانی از وزارت بازرگانی ترکیه برگزار شود. شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم میشود: ·- شرکت سهامی خاص: شرکت های هستند که تعداد سهامداران آن زیر 250 نفر میباشند. ·- شرکت سهامی عام : شرکت های هستند که تعداد سهامداران آن بیش از 250 نفر میباشند. شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند شخص حقیقی با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض میباشند. شرکت مختلط در این نوع شرکت یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون و دارای سهم الشرکه می باشند ودیگر شرکا در مقابل دیون شرکت فقط به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند. اشخاص حقوقی نمی توانند جزو شرکاء ضامن باشند. مقبولترین و بیشترین انواع شرکت که در ترکیه ترجیح داده میشود به ترتیب شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص میباشد. موسسات مالی (صرافی) تاسیس این گونه موسسات مالی در قالب یک شرکت سهامی ممکن میباشد. لیکن تاسیس این نوع موسسات مستلزم اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه است که این سازمان ها فعلا مجوز صادر نمیکنند. با این وجود تاسیس این گونه موسسات مالی با راه کار ویژه ای و به صورتی کاملا قانونی مقدور است که در صورت مراجعه دوستان متقاضی همکاری لازم به عمل خواهد آمد. ثبت شرکت و مراحل آن: ·ـ تعیین آدرس دفتر شرکت و تنظیم اجاره نامه: ارائه اجاره نامه محل شرکت در اولین مرحله ثبت الزا
با سلام خواهشمند است بهترین مورد برای سرمایه گذاری در تبریز(شهرک مسکونی خاوران) -1روبروی بزرگترین مجتمع ابی خاورمیانه -2عرصه 15000 متر -3اعیان 30000 متر در 9 طبقه -4سند شش دانگ -5با نقشه بروانه 6-مجاور برج 64 طبقه -7با طراحی بسیار مدرن -8وام ساخت 4 درصدی 12میلیون دلار این ملک با در نظر گرفتن موقعیت ایده ال جغرافیایی گزینه مناسب برای سرمایه گذاری می باشد اعیان مشمول مغازه های تجاری، امفی تاتر،سالن همایش،هتل،کتابخانه،محل بازی کودکان، رستورانت،فضاهای نمایشگاهی، واین ملک هم اکنون در حال دیوار کشی و خاکبرداری میباشد با سپاس فراوان
همه چیز در سایت www.yeryurt24.com 09143167545 منتظر شما هستیم. www.yeryurt24.com 00902122582323 gursel mah nurtac cad. sahin residence no:1 floor: 2d:11 kagithane/ istanbul Info@yeryurt24.com تبریز-شهرک خاوران-مجتمع ای سو دا -املاک معینی 09143167545 با مشاورین فارسی زبان ما تماس حاصل فرمایید www.yeryurt24.com سایت املاک www.mtroyal.ir سایت واردات و صادرات www.mtroyal.com.tr www.mtroyal.co
★ تصویب قانون اعطای اقامت دایم با خرید ملک در ترکیه اتباع خارجی که اقدام به خرید املاک و مستغلات درترکیه مینمایند درمرحله اول قادر به اخذ اجازه اقامت حداقل یک ساله، و در پایان یک سال در صورت عدم فروش ملک قادر به تمدید اقامت خود خواهند بود و پس از 5 سال قادر به اخذ تابعیت و پاسپورت ترکیه خواهند شد. قانون اعطای اجازه اقامت به اتباع خارجی در قبال خرید املاک و مستغلات در ترکیه که اتباع بسیاری از کشورهای منطقه مشتاقانه در انتظار تصویب آن بودند در مورخه 11.04.2013 پس از انتشار در روزنامه رسمی دولت ترکیه لازم الاجرا اعلام شد. مطابق این قانون که حمایت از تجارت بین المللی و سرمایه گذاران خارجی نام دارد و به تایید مستقیم عبدالله گل رئیس جمهورترکیه رسیده و در روزنامه رسمی دولت در مورخه 11.04.2013 منتشر شد است، اتباع خارجی که اقدام به خرید املاک و مستغلات و یا اقدام به سرمایه گذاری ملکی و یا تجاری در ترکیه مینمایند در مرحله اول حق اخذ اجازه اقامت تجاری برای حداقل یک سال را خواهند داشت. درسیستمی که تاکنون برای این دسته از سرمایه گذاران در حال اجرا بود، این زمان بین 3 الی 6 ماه بود که به عنوان بزرگترین مانع جهت خریداران ملک در ترکیه بشمار میرفت و با تصویب و شروع به اجرای این قانون، مانع موجود از میان برداشته شد.مطابق قانون جدید این سرمایه گذاران خارجی املاک و مستغلات، در پایان هر سال اقامتی در صورتی که همچنان مالک ملک خود در ترکیه باشند حق تمدید اجازه اقامت خود را مجددا خواهند داشت. همچنین این سرمایه گذاران پس از هشت سال اقامت با تمدید سالیانه، قادر به اخذ تابعیت ترکیه خواهند شد و چنانچه در زمان مدت اقامت منبع درآمد اعضاء خانواده نیز در داخل ترکیه باشد ( راه اندازی کسب و کار) مدت دریافت تابعیت به پنج سال کاهش می یابد. پیشبینی میشود قانون جدید از طرف اتباع کشورهای منطقه بخصوص اتباع کشورهایی چون روسیه، ایران و کشورهای خلیج فارس که در سالهای اخیر تمایل بسیاری در جهت خرید ملک و اخذ اقامت در ترکیه از خود نشان میدادند، با استقبال فراوانی روبرو شود. لازم به ذکر است که این قانون شامل اشخاصی که پیش از تصویب آن اقدام به خرید ملک از ترکیه را نموده اند نیز خواهد شد. منبع : روزنامه رسمی دولت ترکیه مورخه 11.04.2013 لینک رسمی منبع خبر مصوبه : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm ★ قانون ثبت املاک و اقامت خارجیان در ترکیه قانون جدید شماره . 5444 تاریخ پذیرش : 2005/12/29 ماده یک :قانون قدیمی ثبت املاک به شماره No.2644 مورخ 1934/12/22 بود که توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه لغو شد و قانون جدید با ماده 35 تجدید نظر به شرح زیر تصویب و از ابتدای سال 2006 به اجرا رسیده است. ماده سی و پنج : اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ، بدون محدودیت های قانونی به غیر از برخی کشورهای عربی ، به شرطی که در ترکیه به عنوان محل کار و یا به عنوان یک مسکن یا خدمات پزشکی باشد و برای استفاده شخصی و یا طرح های توسعه و برنامه های توسعه محلی از این اهداف را شامل شود برای تمام خارجیان بلا مانع است. در سراسر کشورترکیه ، اتباع خارجی می تواند برابر یک فرد ترک از لحاظ امتیازات برابر از تمام حقوق شهروندی ترکیه بهره مند شوند به جز اینکه مجموع خرید شخصی به نام هر فرد از سه هکتار یعنی 30 هزار متر تجاوز نکند. این شامل خرید به نام شرکت نمی شود و در این حالت نامحدود است و در شرایطی چنانچه سرمایه گذار خارجی در بخش کشاورزی یا دامداری سرمایه گذاری کند خرید بیش از 30 هزار متر نیز مشروط بر اجازه شورای وزرا بلا مانع است. در خصوص ارث قوانین صراحتا" بیان کرده که اموال منقول و غیر منقول به فرزندان و خانواده درجه یک متوفی می رسد مگر آنکه از قبل توافقات رسمی دیگری ثبت شده باشد. خارجیان حق خرید ملک در مناطق حواشی فرودگاه ها پادگان ها ومراکز دولتی حساس را ندارند و این مناطق قبلا" بر روی نقشه ها مشخص شده است. این مناطق شامل نظامی ، نظامی و مناطق امنیتی خاص و مناطق استراتژیک را نیز شامل شده است. خریداران خارجی املاک می توانند بلافاصله با تحویل ملک برای اخذ سند و اقامت خانواده درجه یک بدون هزینه جانبی اقدام کنند. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/01/20060107-1.htm 139241 -24 مرداد 1391 در قانون فروش ملک به خارجیان در ترکیه با هدف جذب سرمایه خارجی بیشتر که با تصویب رییس جمهوری و بخشنامه نخست وزیری این کشور اجرایی شد برای ایرانی ها محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. با اجرایی شدن این قانون در برخی موارد استثنایی فروش ملک در ترکیه به اتباع 183 کشور آزاد شد. در واقع قانون فروش ملک به خارجیان با اصلاحاتی که در مجلس ترکیه داده شددر مقیاس وسیعی تعدیل شده است. ترکیه پیشتر به آن دسته از اتباع خارجی که
فروش مغازه های در حال کار در بهترین نقطه خاوران مغازه ها با ارتفاع 7 متر و دهانه 6.5 متر بدون ستون در اندازه های 70 الی 200 متر جهwww.yeryurt24.com سایت املاک www.mtroyal.ir سایت واردات و صادرات www.mtroyal.com.tr www.mtroyal.co ت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
1) بخشنامه های دولت: ارگان رسمی (مجازی) دولت مطبوع ترکیه به نام "سرمایه گذاری در ترکیه"، (Invest in Turkey) پس از تشریح دلایل سرمایه گذاری در این کشور، با توضیحی جامع و اشاره به 15 بخشی که سرمایه گذار خارجی با حمایت دولت و ارائهٔ مشوق های مرتبط در آن دعوت به همکاری می شود، تصویری کامل از نقش دولت و چگونگی شروع فعالیت سرمایه گذار به نمایش میگذارد. بخشهائی مانند: کشاورزی، انرژی، خدمات اقتصادی، خدمات بهداشتی، .... و مستغلات در بر گیرندهٔ 15 بخشی است که دولت از ورود سرمایه گذار خارجی استقبال به عمل می آورد. به همین دلیل در هر کدام از این 15 بخش اقتصادی بطور جامع و در 4 قسمت متفاوت به مشوق های "Incentives" پرداخته میشود. این نوشتهٔ علمی با ارائهٔ تجزیه و تحلیلی به روش "McKinsey" چهار پارامتر موسوم به "قدرت، ضعف، فرصت و تهدید" را شالودهٔ نگرش کلّی خویش در زمینهٔ جذب سرمایه گذار خارجی در بخشهای متفاوت اقتصادی قرار داده است. 2) برنامه شرکت "yeryurt24" به دو بخش تقسیم میشود: الف: بررسی ها و استعلاماتی که نسبت به شرکتهای سازنده و صاحب "رزومه" و اعتبار صورت گرفته است. ب: بیمه قراردادها : با توجه به اینکه قرارداد پیش فروش املاک و مستغلات تحت الشعاع آیتم زمان قرار میگیرد، لذا در تمهیدات بعمل آمده در جهت ایجاد امنیت سرمایه خریدارن از زاویهٔ سومی بنام "بیمه" استفاده نموده ایم. با در نظر گرفتن اصل "بیمه"، شخص سرمایه گذار در شهر دلخواه، ملک و سرمایه گذاری مورد علاقهٔ خود را با تضمین های حقوقی و با خاطری آسوده، به اجرا میگذارد. www.yeryurt24.com سایت املاک www.mtroyal.ir سایت واردات و صادرات www.mtroyal.com.tr www.mtroyal.co
خریدار برج مسکونی از 30 واحد تا 200 واحد یکجا www.2day2.net
از سایت پیش فروش تجاری در شهرک خاوران بازدید نمایید www.yeryurt24.com سایت املاک www.mtroyal.ir سایت واردات و صادرات www.mtroyal.com.tr www.mtroyal.co
با ثبت نام در سایت شرکت از مزایای فروش استثنایی تجاری در خاوران تبریز اگاه شوید با احترام لطفا تماس بگیرید 09143167545 www.yeryurt24.com سایت املاک www.mtroyal.ir سایت واردات و صادرات www.mtroyal.com.tr www.mtroyal.co
بهترین مورد برای سرمایه گذاری در تبریز(شهرک مسکونی خاوران) -1روبروی بزرگترین مجتمع ابی خاورمیانه -2عرصه 15000 متر -3اعیان 30000 متر در 9 طبقه -4سند شش دانگ -5با نقشه بروانه 6-مجاور برج 64 طبقه -7با طراحی بسیار مدرن -8وام ساخت 4 درصدی www.mtroyal.ir www.mtroyal.com.tr www.mtroyal.co این ملک با در نظر گرفتن موقعیت ایده ال جغرافیایی گزینه مناسب برای سرمایه گذاری می باشد اعیان مشمول مغازه های تجاری، امفی تاتر،سالن همایش،هتل،کتابخانه،محل بازی کودکان، رستورانت،فضاهای نمایشگاهی، واین ملک هم اکنون در حال دیوار کشی و خاکبرداری میباشد

آدرس

تبریز

موقعیت
Closed
ساعات باز امروز: 08:00 - 21:00
 • دوشنبه

  08:00 - 21:00

 • سه شنبه

  08:00 - 21:00

 • چهارشنبه

  08:00 - 21:00

 • پنجشنبه

  08:00 - 21:00

 • جمعه

  Closed

 • شنبه

  08:00 - 21:00

 • یکشنبه

  08:00 - 21:00

 • زمان محلی 09/08/2020 22:00

دسته بندی
ارسال پیام

شماره های تماس
 • ۰۹۱۴۳۱۶۷۵۴۵

mood_bad
 • هنوز نظری ثبت نشده.
 • chat
  درج نقد و امتیاز